Thiết bị trung thế

Cung cấp tủ điện trung thế; phụ kiện và thiết bị trung thế.Tủ điện hạ thế

Cung cấp tủ hòa đồng bộ, tủ chuyển nguồn, tủ tổng, tủ bù, tủ phân phối, tủ điều khiển động cơ, tủ điều khiển máy bơm.Hệ thống đi dây cáp điện

Cung cấp thang cáp, máng cáp, khay cáp và phụ kiện.